[2]

, - . , , . , ,, . , . , , , .

. , . , , , . - . (, , ), . , , , , .

, - , , . , , , , , (), . , , , , ; , . - , .

, , . , .

1784 130 , 1823 11 . , ye . , , , , ; , .